GE BORT EN UPP­LE­VEL­SE

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ny julklapp till barn kan va­ra att ge bort en upp­le­vel­se. Med The hap­py facto­ry ger du bort en pre­sentask med ett kort i. Kor­tet är lad­dat med en ak­ti­vi­tet som du själv väl­jer ut och som pas­sar dig som vux­et säll­skap samt bar­net och dess per­son­lig­het. Från 100 kro­nor, gäl­ler i Stock­holm. Se mer på the­hap­py­facto­ry.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.