Julträd på oli­ka sätt

Leva & Bo - - Fina Julträd -

Visst är det här­ligt att klä gra­nen till jul! Det finns ock­så al­ter­na­tiv till det tra­di­tio­nel­la trä­det. Var­för in­te pro­va en vac­ker tall, en bords­gran el­ler en nätt, li­ten en?

Av SANIA HEDENGREN & SU­SAN­NA ZAC­KE Foto MAG­NUS SE­LAN­DER

KOPP MED KANT

Fi­ka med fin ka­ka i jul­stö­ket. Kopp, 99 kro­nor, In­dis­ka. Pep­par­ka­kan är ba­kad med form från Ica hem­ma, 29 kro­nor för tre, och de­ko­re­rad med kur­bitsmöns­ter (se si­dan 36). RE­JÄ­LA REP

Det enk­la är det bäs­ta! Jul­klap­par­na är in­slag­na med en­fär­gat pap­per och bund­na med ett si­sal­rep, 49 kro­nor för 15 me­ter, Ju­la. SNABBFIXAT

En grankvist i glas­vas är lätt ord­nat och spri­der här­lig doft. Vas, 199 kro­nor, minide­ko­ra­tio­ner, 49 kro­nor för sex styc­ken, Åh­léns. Tom­tar, stor, 550 kro­nor, li­ten, 180 kro­nor, Svensk hem­slöjd.

1

2

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.