Hur du­kar jag i jul?

Har ni någ­ra tips på hur jag kan de­ko­re­ra bor­det till jul? Jag vill över­ras­ka mi­na gäs­ter på julaf­ton.

Leva & Bo - - Fråga Oss - YAS­MIN

Svar: Ett tips är att läg­ga gran­ris längs mit­ten på bor­det och de­ko­re­ra det med julpynt och små­ljus­sta­kar. Då dof­tar det ock­så go­da­re. Kot­tar och mos­sa är fint. Ett an­nat al­ter­na­tiv är att ha hy­a­cin­ter i små va­ser. Välj dem som in­te dof­tar så starkt! El­ler så gör du som på bil­den från House doctor och väl­jer små grankvis­tar i stäl­let. Det är ock­så effektfullt att hänga ner julpynt från ljus­kro­nan el­ler lam­pan om man har en så­dan ovan­för bor­det. Tänk ock­så på att det blir myc­ket trev­li­ga­re att läg­ga upp ma­ten i skå­lar i stäl­let för att stäl­la fram bur­kar­na och för­pack­ning­ar­na de köpts i.

PYS­SEL. Fi­na häng­en av glas och pap­per ger ett effektfullt in­tryck ovan­för det du­ka­de bor­det. Att pyn­ta med gran­ris och mos­sa gör även att det dof­tar gott. Se även si­dor­na 40–45 för fler de­ko­ra­tions­tips!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.