SLÅ IN PA­KET

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

En­kel­fär­ga­de pap­per blir fi­na med häng­an­de eti­ket­ter. Fi­na tom­te­häng­en från Af­fa­ri, 38 kro­nor styck, Du­kat.se. Kol­la även in tv-klip­pet på LE­VA & BO:s webb där inredaren Maria Ce­lin tip­sar om hur du gör fi­na pre­sent­på­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.