LY­SAN­DE BUD­SKAP

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nu finns fle­ra va­ri­an­ter av lam­por i form av bok­stä­ver som bil­dar ord. Sto­ra bil­den: Svar­ta bok­stavs­lam­por, 2 900–3 830 kro­nor styck, House doctor. Ne­dan: Bat­te­ri­driv­na, be­lys­ta bok­stä­ver ”Jul” i me­tall som kan stäl­las el­ler häng­as på väg­gen, 16 × 47 cen­ti­me­ter, 490 kro­nor, Mark­slöjd. Li­ten de­ko­ra­tions­skylt ”Xmas”med led­ljus som går på bat­te­ri­er. 34 cen­ti­me­ter bred, 9 cen­ti­me­ter hög, 149 kro­nor, Jysk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.