SPRID LJUS I MÖRK­RET

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Årets ljusk­lapp be­står av en de­sig­nad tänd­sticks­ask som köps till stöd för barn­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen ECPAT, som job­bar för att stop­pa barn­sex­han­deln. Li­ten ask med stort vär­de, 100 kro­nor. Mer info på ecpat.se/ljusk­lapp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.