MÖNST­RAD GRAN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

De­ko­ra­tions­gran av trä med tra­di­tio­nel­la­kash­mir­möns­ter. 20 × 15.5 Cen­ti­me­ter. Gra­nen be­står av två de­lar som ha­kas i och ur varand­ra.179 kro­nor, In­dis­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.