Gil­lar äk­ta ma­te­ri­al som kop­par och trä

Leva & Bo - - Nyfiken På -

Ål­der: 40. Fa­milj: Man och son. Bor: Stock­holm. Gör: Mu­si­ker och låt­skri­va­re. Ak­tu­ell: Med jul­tur­nén Stjär­ne­nät­ter till­sam­mans med Mar­tin He­deros.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.