Du­ka ru­stikt med na­tur­ma­te­ri­al och le­van­de ljus

Fyll var­dags­rum och sov­rum med ljus­sta­kar och lyk­tor. De­ko­re­ra bor­det med pam­pi­ga snitt­blom­mor­och kvis­tar av järnek. Mixa klas­siskt rött med so­ti­ga to­ner och blän­kan­de me­tal­ler för en mo­dern stil.

Leva & Bo - - Innehåll - Av MARIA NOR­DIN Foto LI­NA EIDENBERG ADA­MO As­si­stent CA­MIL­LA LIL­JEQVIST Tack till SIGGESTA GÅRD

NÖT­TER & ÄPP­LEN

Ljus­sta­ke Kot­te, 129 kro­nor, mäs­sings­fat på fot, 249 kro­nor, bå­da från Hem­tex.­Doft­ljus, 169 kro­nor, Him­la. Grö­na mi­ni­va­ser, 375 kro­nor för tre, Skål i trä från Erik Bag­ger, 300 kro­nor, bå­da från Royal­de­sign. se. El­ljus­sta­ke med sex ar­mar, 4 999 kro­nor, Konst­hant­verk. Kru­ka, 950 kro­nor, Mi­kae­la Wil­lers.

JUL­BLOM­MOR

Stor, grön vas i glas, 690 kro­nor, Ols­son & Jen­sen. Duk, 1 190 kro­nor, tygser­vet­ter, 199 kro­nor för två, allt från Him­la. Servettring, 65 kro­nor, Bru­ka de­sign. Ljuslyk­ta i mäs­sing, 179 kro­nor, Bloms­ter­lan­det. Li­ten ljuslyk­ta i mäs­sing, 49 kro­nor, Åh­léns.

MY­SIG BRA­SA

3 Lyk­ta i flä­tat trä, 595 kro­nor, Dis in­red­ning. Vas, 199 kro­nor, Åh­léns. Ljus­sta­ke i mäs­sing, 349 kro­nor, Bloms­ter­lan­det.

PYN­TAD GRAN

4 Korg, 169 kro­nor, Röd mat­ta, 2 190 kro­nor, Tisca. Jul­granspynt i tyg, från 19 kro­nor, jul­grans­häng­en i trä, 79 kro­nor, ek­or­re, 229 kro­nor, allt från Åh­léns.

GLÖGGFIKA

5 Glöggmugg från Erika Pe­ters­dot­ter, 195 kro­nor, Stu­dio no 11. Duk, 1 190 kro­nor, Him­la. Ljuslyk­ta, 250 kro­nor, Dis in­red­ning. Skål på fot, 79 kro­nor, Åh­léns. Ljuslyk­ta i mäs­sing, 179 kro­nor, Bloms­ter­lan­det.

PORS­LIN

6 Duk, 1 190 kro­nor, Him­la. Mat­tall­rik, 95 kro­nor, as­siett, 95 kro­nor, från Bru­ka de­sign. Skål, 81 kro­nor, Royal­de­sign.se. Vin­glas, 79 kro­nor, In­dis­ka. Be­stick i 16 de­lar, 399 kro­nor, Jo­tex. Tygser­vet­ter, 199 kro­nor för två. Him­la. Ser­vett­ring­ar, 65 kro­nor, Bru­ka de­sign. Ljuslyk­ta i mäs­sing, 179 kro­nor, Bloms­ter­lan­det. Li­ten ljuslyk­ta i mäs­sing, 49 kro­nor, Åh­léns.

1

2

3

5

4

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.