Pep­par­kaks­konst

Leva & Bo - - Fina Julträd -

� Le­ta på nä­tet ef­ter fi­na ­kur­bitsmöns­ter att in­spi­re­ras av. � Ba­ka pep­par­ka­kor, des­sa for­mar kom­mer från Ica hem­ma, 29 kro­nor för tre styc­ken. � Gör ett li­tet hål i dem när du pre­cis ta­git ut dem ur ug­nen. � Låt sval­na. � Blan­da cir­ka 2 ⅕ dl flor­soc­ker med en ägg­vi­ta och någ­ra drop­par ät­tik­sprit och vis­pa sme­ten hårt med el­visp. Häll sme­ten i en sprits med li­ten öpp­ning för att kun­na sprit­sa tunt. � Sprit­sa ditt möns­ter och ­de­ko­re­ra med sil­ver­pär­lor. � Knyt sytråd i hå­let och häng upp i gra­nen.

5

6

BORDS­GRAN

4 En li­ten gran i kru­ka är lätt­pla­ce­rad och pas­sar ­per­fekt om du bor trångt. Korg, 249 kro­nor, Bloms­ter­lan­det. Bord, 1 299 kro­nor, päls­dy­na, 599 kro­nor, bå­da från Åh­léns. Få­tölj, 2 900 kro­nor, Afro­art.

MÖNST­RAD

5 De­ko­ra­tiv jul­grans­ku­la, 49 kro­nor, In­dis­ka.

LE­VAN­DE LJUS

6 Kläm­ma, 25 kro­nor, ­Even­sen an­tik. Ku­la, 25 kro­nor, Åh­léns. Pap­pers­hjär­tat är hem­gjort.

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.