KLASSISK GRAN

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Det tra­di­tio­nel­la är all­tid ett sä­kert kort. Kungs­gra­nen är klädd i rött och vitt till­sam­mans med le­van­de ljus. Ren­fäll, 1 299 kro­nor, kud­de, 299 kro­nor, tom­te, 299 kro­nor, allt från Åh­léns. Jul­grans­fot, 700 kro­nor, Even­sen an­tik. Skylt, 99 kro­nor, Ica maxi. Korg, 260 kro­nor, Afro­art. Pall, 499 kro­nor, In­dis­ka. Få­tölj, 2 995 kro­nor, Ikea. Gran från Bloms­ter­lan­det.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.