Bjud på nya jul­rät­ter

Leva & Bo - - Goda Smårätter -

Fruk­tig grönkåls­sal­lad

En fräsch grön­saks­rätt som till­be­hör till all jul­mat vill man in­te va­ra ut­an. Den här sal­la­den med grönkål, get­ost, nöt­ter och frukt pas­sar till det mesta på jul­bor­det. 8 buffé­por­tio­ner • 1 stor röd­lök • 2 msk vitvins­vi­nä­ger • 3 msk nöt­ol­ja • 2 tsk fly­tan­de ho­nung • 2 li­ter löst pac­ka­de grönkåls­blad • flingsalt • ny­mald pep­par • 3 kle­men­ti­ner • 1 gra­na­täpp­le • 2 en­di­ver • 1 dl strim­la­de dad­lar • 50 g val­nöt­ter • 150–200 g get­ost

1 Ska­la och ski­va lö­ken tunt. Blan­da den med vi­nä­gern och låt ma­ri­ne­ra cir­ka 15 mi­nu­ter. Rör om nå­gon gång un­der ti­den. Blan­da i ol­ja och ho­nung.

2 Blan­da grönkål och lök, gär­na med hän­der­na så att dres­sing­en ”mas­se­ras” in i grönkå­len. Kryd­da med salt och pep­par.

3 Ska­la kle­men­ti­ner­na med kniv, så att det vi­ta för­svin­ner. Ski­va kle­men­ti­ner­na och de­la ski­vor­na. De­la gra­na­täpp­let och ta ur kär­nor­na, till ex­em­pel med en li­ten sked. Ploc­ka bort de vi­ta hin­nor­na.

4 Lägg upp en­div­blad på ett el­ler två fat. För­de­la grönkåls­sal­la­den över. Lägg på kle­men­ti­ner, dad­lar och de­la­de nöt­ter. Smu­la över os­ten och strö på gra­na­täp­pel­kär­nor.

Fra­sigt fi­kon­flarn med jul­skin­ka

Be­kan­ta julsma­ker i ny tapp­ning. Ett fra­sigt flarn med jul­skin­ka, fi­kon, ost och jul­se­nap pas­sar li­ka bra till glög­gen som på jul­bor­det. 8 bi­tar • 200 g jul­skin­ka • 150 g tor­ka­de fi­kon • 1 röd­lök • 2 dl crè­me fraiche • 3 msk jul­se­nap • 3 krm mald ing­e­fä­ra • 3 dl grov­ri­ven lag­rad ost • salt • ny­mald pep­par • 1 rul­le kyld smör­deg, 250 g Till gar­ne­ring: • färs­ka fi­kon

1 Fin­tär­na skin­kan, strim­la de tor­ka­de fi­ko­nen och hac­ka röd­lö­ken.

2 Blan­da ihop crè­me fraiche, se­nap, ing­e­fä­ra, ost och lök. Vänd ner skin­ka och tor­ka­de fi­kon. Sma­ka av med salt och pep­par.

3 Sätt ug­nen på 200 gra­der. Rul­la ut smör­de­gen på en plåt med bak­plåts­pap­per. Vik upp en kant run­tom.

4 Bred ut skink­bland­ning­en över de­gen.

5 Gräd­da i mit­ten av ug­nen cir­ka 25 mi­nu­ter. Ser­ve­ra flar­net nygräd­dat och gar­ne­ra med färs­ka fi­kon­klyf­tor.

SMÖR­DEG. Fi­kon­flar­net ser­ve­ras nygräd­dat gar­ne­rat med fi­kon­klyf­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.