Gil­lar möns­ter

Ål­der: Bor: Gör:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

52. I Stock­holm. In­house­de­sig­ner på Be­mz. Konst­när, ak­tu­ell med sce­no­gra­fi till Cir­kus Cir­kör och Stads­tea­tern, samt mönst­ring för torg i väs­te­rort.

Nya ty­get brick buil­ding Pink för Be­mz 10-års­ju­bi­le­um­skol­lek­tion Be­mz li­mi­ted edi­tion de­sig­ner­cu­ra­ted col­lec­tion.

wiklund­wiklund.com.

Ak­tu­ell med:

Hem­si­da:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.