DU­KA UPP PÅ KE­RA­MIK

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ost­ku­pan från Denk Ke­ra­mik ger ­per­fekt tem­pe­re­ra­de och mog­na os­tar. Till­ver­kad av ke­ra­mis­ka ma­te­ri­a­let ­Gra­ni­ci­um, som är en helt na­tur­lig pro­dukt och livs­me­dels­sä­ker. 15 cm hög, 23 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 980 kro­nor, Denk Ke­ra­mik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.