BRIC­KA I MÄS­SING

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nya bric­kan Magre­as, av rost­fritt stål och mäs­sing har en spe­gel­fi­nish, som lyf­ter mö­tet mel­lan de bå­da ma­te­ri­a­len. De­sign av Karin Wal­len­beck. 40 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 2 900 kro­nor, Svenskt tenn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.