NYA KONST­VERK & UT­STÄLL­NING­AR

Konst­gal­le­ri.ex­pres­sen.se.

Leva & Bo - - Hemma Hos Konstnären -

ÅÅSäl­jer tav­lor ge­nom LE­VA&BO:s konst­gal­le­ri

som du hit­tar på ÅÅStäl­ler ut på: Gal­le­ri Konst i Karl­stad, 6–27 feb­ru­a­ri. Gal­le­ri Blå, Linköping, 5 mars. Konst­mäs­san Art Nor­dic, Kö­pen­hamn, 14 april. Gal­le­ri Sjö­häs­ten, Nykö­ping, 23 april. ÅÅ” Med kons­ten i hu­vud­rol­len – en film om Bir­git­te Sön­der­gaard” av An­ders Han­ser, pre­miär i ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.