Korv med hum­mer­ma­jo

Leva & Bo - - Gott För Många -

Köp ext­ra fin korv till fes­ten el­ler stop­pa den själv! Hum­mer kan by­tas ut mot kräft­stjär­tar el­ler rä­kor. 6–8 por­tio­ner • 6–8 färs­ka kor­var • 6–8 hem­ba­ka­de korv­bröd,

se re­cept ne­dan Ma­jo: • 1 kokt hum­mer • 1 ½ dl ma­jon­näs • ny­ma­len svart­pep­par • 1–2 drop­par ta­ba­sco • ½ tsk ci­tronsaft Till gar­ne­ring: • 1 tvät­tad ci­tron, finstrim­lat skal • 1 msk strim­lad per­sil­ja

Ren­sa hum­mern och ta va­ra på allt kött. Skär köt­tet i bi­tar.

Blan­da ma­jon­näs, ta­ba­sco och ci­tronsaft i en bun­ke. Vänd ner hum­mer­bi­tar­na för­sik­tigt.

Gril­la kor­ven i en het stek­pan­na. Top­pa med hum­mer­ma­jo. Pepp­ra. Gar­ne­ra med ci­tron­skal och per­sil­ja.

1

2

3

Korv­bröd

14–16 styc­ken • 75 g smör • 2 ½ dl mjölk • ½ ägg • 1 tsk salt • 1 msk strö­soc­ker • ¼ pkt färsk jäst • 6–7 dl ve­te­mjöl + 1 dl ve­te­mjöl

till ut­bak­ning­en Till pens­ling och gar­ne­ring: • 1 li­tet ägg • vall­mo­frö • flingsalt

Smält smö­ret i en li­ten pan­na. Ta pan­nan från vär­men och blan­da i mjöl­ken. Häll bland­ning­en i en bun­ke. An­vänd gär­na en köks­ma­skin, mon­te­rad med en kniv. Blan­da i ägg, salt och soc­ker, låt sval­na till 37 gra­der. Smu­la ner jäs­ten och rör om så att den lö­ser sig i spa­det.

Till­sätt mjö­let och kör till en smi­dig deg. Knå­da de­gen i ma­skin i cir­ka 5 mi­nu­ter, el­ler för hand cir­ka 10 mi­nu­ter. Låt jä­sa i cir­ka 45 mi­nu­ter un­der bak­duk.

Ta upp de­gen på ett mjö­lat bak­bord och de­la i två de­lar. Rul­la ut var­je del och skär i 7–8 bi­tar. For­ma bi­tar­na till bul­lar och rul­la var­je bul­le till ett av­långt bröd.

Lägg brö­den på en plåt med bak­plåts­pap­per, pens­la dem med ett upp­vis­pat ägg. Top­pa med vall­mo­frön och flingsalt och låt jä­sa ut­an bak­duk cir­ka 30 mi­nu­ter.

Gräd­da i mit­ten ug­nen på 250 gra­der i cir­ka 8 mi­nu­ter. Låt sval­na på ett gal­ler un­der bak­duk.

1

2

3

4

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.