Kyck­ling med Mai­t­re d'ho­tel smör & fi­kon

Leva & Bo - - Gott För Många -

Mai­t­re d'ho­tel smör är en klassisk bland­ning av smör, per­sil­ja, vit­lök och ci­tronsaft. 8 por­tio­ner • 1 på­se steklök • ½ vit­lök • 2 färs­ka kyck­ling­ar à

cir­ka 1,2 kg • 2–3 tsk flingsalt • 5 färs­ka fi­kon Smör: • 150 g smör, rumsvarmt • 2 msk färsk­pres­sad ci­tronsaft • 2 pres­sa­de vit­löks­klyf­tor • 3 msk fin­hac­kad per­sil­ja • salt och pep­par Till gar­ne­ring & ser­ve­ring: • flingsalt • färs­ka ör­ter • grön­sal­lad

Smör: Vis­pa upp smö­ret i en bun­ke cir­ka 1 mi­nut, an­vänd el­visp. Vis­pa i ci­tronsaf­ten. Blan­da i vit­lök och per­sil­ja. Sma­ka av med salt och pep­par. Låt smö­ret stå kallt i cir­ka 20 mi­nu­ter. De­la smö­ret i sex li­ka sto­ra de­lar.

Ska­la steklö­ken. De­la vit­lö­ken i klyf­tor.

Sätt ug­nen på 175 gra­der. Kryd­da kyck­ling­ar­na ut- och in­vän­digt med salt och lägg dem till­sam­mans med vit­löks­klyf­tor­na i en lång­pan­na klädd med bak­plåts­pap­per. Fyll kyck­ling­ar­na med steklö­ken och en bit av smö­ret. Bind dem med stek­snö­re.

Lyft skin­net på kyck­ling­brös­tet och för­de­la en bit av smö­ret un­der skin­net på var­je kyck­ling. Top­pa kyck­ling­ar­na med res­ten av smö­ret och sätt lång­pan­nan i ned­re de­len av ug­nen. Stek kyck­ling­ar­na 60 mi­nu­ter, el­ler tills de är helt kla­ra. Vänd kyck­ling­ar­na och ös dem med smör­skyn som bil­das, 2–3 gång­er un­der stek­ti­den. De­la fi­ko­nen och låt dem ste­ka med de sista 20 mi­nu­ter­na.

Låt kyck­ling­ar­na vi­la i cir­ka 10 mi­nu­ter. Lägg upp dem på ett fat. Ös med skyn och lägg fi­kon och vit­lök run­tom. Top­pa med flingsalt och färs­ka ör­ter. Tran­che­ra gär­na vid bor­det.

En fräsch grön­sal­lad är gott att ser­ve­ra till.

1

2

3

4

5

6

SMÅTT & GOTT. Blan­da spän­nan­de rät­ter på buffén.

MAC­KOR. Port sa­lut och luft­tor­kad skin­ka på form­frans­ka som får ste­kas i smör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.