Un­der­lät­ta städ­ning­en i jul

Leva & Bo - - Gott För Många -

Kring hög­ti­der som jul och ny­år stä­dar vi of­ta­re och det blir mind­re tid för fa­mil­jen, trots att det är då vi vill till­bringa mer tid med nä­ra och kä­ra. Bo­na Spray Mop är de­sig­nad för att gö­ra ditt liv enkla­re. Så att du kan spen­de­ra mind­re tid med att stä­da och mer tid med din fa­milj. Bo­na har 90 års er­fa­ren­het av un­der­håll och ren­gö­ring av trägolv, där­för är vå­ra pro­duk­ter det själv­kla­ra va­let för ditt fan­tas­tis­ka trägolv. Läs mer på bo­na.com och följ oss på Fa­ce­book!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.