Glass- & ma­räng­tår­ta

Leva & Bo - - Gott För Många -

An­vänd glass­form el­ler skål, som tål att fry­sas, gär­na med rund bot­ten, 1,75 li­ter. 8 bi­tar • ¾ li­ter jord­gubbsor­bet • ½ li­ter blå­bärs­sor­bet • ½ li­ter pi­sta­sch­glass • 3 ägg­vi­tor • 1 ½ dl soc­ker • 1 tunn rund soc­kerkaks­bot­ten

Täck in­si­dan av skå­len med plast­fo­lie. Bred jord­gubbsor­bet, blå­bärsor­bet och pi­sta­sch­glass i skå­len i tre la­ger. Täck med plast­film och ställ i fry­sen 5–6 tim­mar el­ler över nat­ten.

Dop­pa skå­len has­tigt i hett vat­ten och stjälp upp glas­sen på en tall­rik med bak­plåts­pap­per. Frys in minst 2 tim­mar till.

Sätt ug­nen på 250 gra­der. Vis­pa vi­tor­na till hårt skum. Till­sätt hälf­ten av sock­ret och vis­pa till hårt skum. Vis­pa i res­ten av sock­ret, li­te i ta­get, och vis­pa tills ma­räng­en är blank, 2–3 mi­nu­ter.

Lägg soc­kerka­kan på ett ugns­sä­kert ser­ve­rings­fat. Ta bort plast­fo­li­en och pla­ce­ra glas­sen ovan­på. Bred över ma­räng­en som en tät hu­va. Bränn för­sik­tigt med bru­lé­brän­na­re, så att ma­räng­en får fin färg. Ser­ve­ra ge­nast.

1

2

3

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.