Var kan jag kö­pa lam­pan?

Hej, i LE­VA & BO num­mer 27 var det ett re­por­tage med en bild som på en un­der­bar ”kri­stall­kro­na” som var gjord av träpär­lor i stäl­let för pris­mor. Var finns den att kö­pa? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - MARIA

Hej! Tak­kro­nan med trä­ku­lor kom­mer från Ols­son & Jen­sen. Den har även två me­tall­ring­ar med blom­möns­ter. Den finns kvar på näg­ra nät­bu­ti­ker, bland an­nat hos Black­bal­loon.se där den kos­tar 3 599 kro­nor. En an­nan va­ri­ant med vi­ta trä­ku­lor kom­mer från Nor­dal och kos­tar 9 195 kro­nor hos La­kewo­od­living.se.

PAM­PIG. Ljus­kro­na med trä­ku­lor från Ols­son & Jen­sen, 3 599 kro­nor, Black­bal­loon.se.

VITT & TRÄ. Tak­kro­na från Nor­dal, 9 195 kro­nor, La­kewo­od­living.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.