Var kom­mer nam­net ifrån?

Hej! Vet ni var­för det he­ter ­gubb­rö­ra? Ett lus­tigt ord, tyc­ker jag!

Leva & Bo - - Fråga Oss - KARIN

Var nam­net gubb­rö­ra kom­mer ifrån är in­te helt klart. Det kan ha sitt ur­sprung i att det ser­ve­ra­des som till­tugg till bränn­vin, som förr främst dracks av män. Ibland an­vänds ock­så or­det an­sjo­vis­fräs. Nu­me­ra finns många oli­ka ­va­ri­an­ter ut­ö­ver den klas­sis­ka gubb­rö­ran. Gå in på Mitt­kök.se om du öns­kar re­cept!

SÄNGLAMPA. Vägg­lam­pa Tim, 299 kro­nor, El­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.