GLAS & MÄS­SING

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Taklam­pan Ho­bo är till­ver­kad av ­mun­blåst glas som for­mats i en korg­kon­struk­tion av rå mäs­sing. Upp­häng­ning­en be­står av ett fär­gat rep. 39 × 25 cen­ti­me­ter 7 365 kro­nor, ­Con­fi­dent­living. se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.