LYX­I­GA PLÄ­DAR AV BABYALPACKA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Häs­tens har gjort en kol­lek­tion plä­dar i sex oli­ka fär­ger, ­till­ver­ka­de för hand med ull från pe­ru­ans­ka ba­by­al­pac­kor. ­Plä­dar­na finns i fär­ger­na crè­me, nou­gat, gra­nit, blå/vit ru­tig och li­la, 130 x 200 cen­ti­me­ter, 2 850 kro­nor, So­va-bu­ti­ker­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.