Släng på li­te färg

Leva & Bo - - Shopping - Av EM­MY LUND­STRÖM

1 Drick kaf­fet i en snygg kopp, 99 kro­nor, La­ger­haus.

2 Glaska­raff med snygg fros­tad ef­fekt, 25 cen­ti­me­ter hög, 369 kro­nor, Bloo­ming­vil­le. 3 Bric­ka med färgstänk, 139 kro­nor, La­ger­haus. 4 Tren­dig vas av sten­gods som pas­sar den lil­la blom­bu­ket­ten, 49 kro­nor, El­los.

5 Köks­hand­du­ken Splat­ter mä­ter 50 × 70 cen­ti­me­ter, 49 kro­nor, Åh­léns. 6 Vitt skåp med svart möns­ter,

90 × 40 cen­ti­me­ter, 4 623 kro­nor, House doctor. 7 Mar­mo­re­rad sopp­tall­rik i grått och vitt, 25 cen­ti­me­ter

i di­a­me­ter, 250 kro­nor, House doctor. 8 Pla­ce­ra vär­me­lju­sen i sö­ta ljus­kop­par med dip dye-ef­fekt, 85 kro­nor, Bloo­ming­vil­le. 9 Fin kud­de med tryck,

50 × 50 cen­ti­me­ter, 499 kro­nor, Him­la.

5

6

3

9

2

1

4

7

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.