SÅ SKA­PAR DU EN FIN TA­VEL­VÄGG

Leva & Bo - - Vackra Väggar -

ÅÅBe­stäm vil­ka tav­lor som du vill ha på din

ta­vel­vägg. ÅÅLägg tav­lor­na på fär­gad kar­tong, ri­ta av

for­ma­tet. Klipp ut. ÅÅNå­la upp kar­tong­er­na på väg­gen i oli­ka kom­bi­na­tio­ner. Det kan va­ra fint att hål­la en jämn över- el­ler ne­der­kant på ta­vel­väg­gen. ÅÅNär du be­stämt hur tav­lor­na ska hänga, mät från överkant och si­da på tav­lan var kro­ken ska sit­ta. Mar­ke­ra med bly­erts­pen­na på väg­gen. Häng upp bil­der­na.

FÄRGMATCHA

Ploc­ka upp fär­ger­na från tav­lor­na med blom­mor. Vas med re­li­ef, 129 kro­nor, Bloms­ter­lan­det. Snitt­blom­mor, Flo­rist­kom­pa­ni­et. Mint­grön kud­de, 995 kro­nor, Nordiska gal­le­ri­et. PÅ BOR­DET

Sats­bord Yu­mi, 1 254 kro­nor, In­ne­bo­en­de. Kom­bi­ne­rad ljuslyk­ta och vas i glas av Carina Seth An­ders­son, 325 kro­nor, li­ten vas Al­bin, 275 kro­nor, bå­da från Nordiska gal­le­ri­et. Glas Twis­ted glass, 49 kro­nor, Bo­lia.com.

2

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.