Ame­ri­kansk stil med lyx­käns­la

Leva & Bo - - Shopping Guide -

1Kul af­fär för att sti­len är så ame­ri­kansk och lyx­ig. Många vall­fär­dar hit för att kö­pa de­ras åtrå­vär­da säng­klä­der gjor­da i Ita­li­en, med en tråd­tät­het på 750. Pryd­nads­före­mål i form av dödskal­lar, bok­stöd av kri­stal­ler och glaspi­sto­ler kos­tar från cir­ka 1 000 kro­nor och upp­åt.

8262 Mel­ro­se Avenue

mo­gul­li­fe.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.