Klas­si­ker full av an­tik­vi­te­ter

Leva & Bo - - Shopping Guide -

4Känd klas­si­ker i väst­ra Los Ang­e­les. Möb­ler och pry­lar som har synts i tid­nings­ar­tik­lar och fil­mer. På över 5 000 kvadrat­me­ter sam­sas se­cond hand-möb­ler med an­tik­vi­te­ter och sam­lar­ob­jekt. Över­kom­li­ga pri­ser, sär­skilt på vå­ning två.

11879 San­ta Mo­ni­ca Bou­le­vard

wertz­brot­hers.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.