Vill ha-möb­ler & vack­ra de­tal­jer

Leva & Bo - - Shopping Guide -

2Det sto­ra pro­ble­met när man kom­mer in i den­na bu­tik är att man vill ha allt. Här finns för­u­tom lyx­i­ga möb­ler ock­så in­red­nings­pry­lar som vack­ra mar­mor­bok­stöd, kud­dar och in­ra­ma­de Slim Aa­rons­fo­to­gra­fi­er.

8125 Mel­ro­se Avenue

jo­nat­ha­nad­ler.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.