Hant­verk från he­la värl­den

Leva & Bo - - Shopping Guide -

3Förs­ta bu­ti­ken öpp­na­de 1958 i San Fran­ci­sco. I dag har ked­jan hund­ra­tals va­ru­hus i USA. Idén är att va­ra som en mo­dern ba­sar med hant­verks­före­mål från he­la värl­den. Här finns ock­så möb­ler, säng­klä­der, dryc­ker och go­dis från när och fjär­ran.

10860 San­ta Mo­ni­ca Bou­le­vard

worldmar­ket.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.