In­spi­re­ran­de an­tik­af­fär

Leva & Bo - - Shopping Guide -

8I Down­town LA, som är som ett li­tet mi­niMan­hat­tan, har själv­klart hip­pa New York-ked­jan Olde good things sla­git upp por­tar­na till en an­tik­af­fär. Bil­ligt är det in­te men desto mer in­spi­re­ran­de att bo­ta­ni­se­ra bland in­du­stri­de­sign och su­per­gam­la pry­lar. Den som in­te vill kon­ka hem en gam­mal kyrk­dörr för 20 000 kro­nor nö­jer sig kanske med ett art de­co-hand­tag i or­gi­nal för 400 spänn el­ler någ­ra ka­kel­plat­tor.

1800 South Grand Avenue

ogt­sto­re.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.