In­red­ning som i ”Mad men”

Leva & Bo - - Shopping Guide -

5Nej, det här är in­te Ikea men väl en su­per­hipp mö­bel- och pryl­af­fär som spe­ci­a­li­se­rar sig på de­sign från 1930- till 60-tal. Fler­ta­let av de tids­ty­pis­ka möb­ler­na i tv-se­ri­en ”Mad men” kom­mer från den­na bu­tik. I bör­jan av var­je vec­ka dräl­ler det in nya pry­lar, håll koll!

515 South Fair­fax Avenue

thi­sis­no­ti­kea.com

LE­VA&BO •

MARK­NAD. På Mel­ro­se tra­ding post kan du fyn­da allt­i­från lo­kal konst till ret­romöb­ler och pryd­nads­före­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.