Fyn­da på lopp­mark­nad

Leva & Bo - - Shopping Guide -

7Var­je sön­dag för­vand­las om­rå­det kring Fair­fax high school till en gi­gan­tisk lopp­mark­nad där det går att gö­ra ka­non­fynd. Allt från mo­dern lo­kal konst till coo­la ret­romöb­ler, pryd­nads­före­mål, bok­stöd, brev­pres­sar och myc­ket mer. Dess­utom säljs hand­gjor­da smyc­ken, jeans­shorts och vin­ta­ge­de­sign­väs­kor. Öp­pet 9–17, häng på lå­set för bäs­ta fyn­den! In­trä­de 3 dol­lar.

7850 Mel­ro­se Avenue

mel­ro­setra­ding­post.org

FYN­DA. Mel­ro­se tra­ding post är öp­pen var­je sön­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.