Antikt & vin­tage på känd lop­pis

Leva & Bo - - Shopping Guide -

11Värt en tur till Pa­sa­de­na är den­na lopp­mark­nad som fun­nits i 45 år och är en av värl­dens mest kän­da. And­ra sön­da­gen var­je må­nad för­vand­las he­la Ro­se Bowl Sta­di­um till ett an­tik- och vin­ta­ge­mec­ka där mer än 2 500 hand­la­re säl­jer konst, möb­ler, klä­der och ac­ces­so­a­rer.

1001 Ro­se Bowl Dr, Pa­sa­de­na

rgcshows.com

ANTIKT. Litt­le Pa­ris an­ti­ques lig­ger i an­tik­di­strik­tet på La Brea Avenue. PER­SON­LIGT. Lam­por, konst och pryd­nads­före­mål hos Litt­le Pa­ris An­ti­ques.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.