Uni­ka möb­ler & coo­la lam­por

Leva & Bo - - Shopping Guide -

9En fan­tas­tisk bu­tik i två plan som lig­ger i an­tik­di­strik­tet på La Brea Avenue. Här finns en hel del ud­da och uni­ka pjä­ser skep­pa­de från oli­ka håll i värl­den, fram­för allt från Ita­li­en, Frank­ri­ke och Spa­ni­en. Är du in­te su­gen på att fors­la hem en sil­ver­sof­fa, så går det att hit­ta ota­let coo­la lam­por, spän­nan­de konst och and­ra pryd­nads­fö­re­mål. Det är ock­så väl­digt in­spi­re­ra­de att ba­ra gå om­kring och tit­ta.

612 South La Brea Avenue

litt­le­pa­ri­san­ti­ques.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.