SÅ SKA­PAR DU TREN­DI­GA KRU­KOR

Leva & Bo - - Inred Med Växter -

ÅÅMö­ble­ra med grö­na väx­ter. Tänk stort och smått, allt från pal­mer till små kak­tu­sar gäl­ler. ÅÅOd­la ät­bart som to­ma­ter, chi­li och ör­ter

– bå­de in­ne och ute. ÅÅAmplar och pi­e­de­sta­ler ska­par snygg

höjd­skill­nad på växterna. ÅÅKru­kor med re­li­ef­möns­ter kom­mer

stort i år. ÅÅNu kom­mer led-be­lys­ning spe­ci­ellt an­pas­sad för väx­ter in­om­hus. Här växt­lam­pa Ano­da med led-be­lys­ning. Juster­bar höjd, 699 kro­nor. Finns på Plan­ta­gen från vec­ka 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.