Ci­tron­cupca­kes med ma­räng

Leva & Bo - - Härliga Smaker -

Ext­ra smak­ri­ka ci­tron­muf­fins, gör 12 sto­ra el­ler 24 mi­ni! 12 styc­ken

• 2 ägg

• 1 ½ dl soc­ker

• 100 g smör

• 1 tsk va­nilj­soc­ker

• 2 ci­tro­ner, ri­vet skal och saft

• 3 ½ dl ve­te­mjöl

• 1 ½ tsk bak­pul­ver

• 1 dl mjölk Ma­räng:

• 2 ägg­vi­tor

• 1 dl strö­soc­ker

1 Sätt ug­nen på 200 gra­der. Vis­pa ägg, soc­ker och va­nilj­soc­ker pö­sigt. Smält smö­ret och till­sätt det­ta. Till­sätt det riv­na ska­let och en halv de­ci­li­ter av ci­tronsaf­ten.

2 Blan­da bak­pul­ver och mjöl i en se­pa­rat bun­ke. Rör för­sik­tigt ned mjöl­bland­ning­en väx­el­vis med mjöl­ken. Ställ ut muf­fins­for­mar­na på en plåt el­ler i en muf­fins­plåt.

3 Fyll dem näs­tan än­da upp till kan­ten med smet och gräd­da i mit­ten av ug­nen i cir­ka 20 mi­nu­ter. Låt sval­na.

4 Ma­räng: vis­pa ägg­vi­tor­na till ett hårt skum och till­sätt se­dan sock­ret li­te i ta­get tills du har en glan­sig ma­rängsmet.

5 Lägg ma­rängs­me­ten i en sprit­spå­se med tyll och sprit­sa ut på muf­fin­sen. Bränn av med en ga­sol­brän­na­re, var för­sik­tig så att pap­pers­for­mar­na in­te tar eld.

BE­DÅ­RAN­DE. Un­der­ba­ra ci­tron­cupca­kes som top­pas

med fra­sig ma­räng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.