Ci­tron­chee­seca­ke med li­me­ma­ri­ne­ra­de hal­lon

Leva & Bo - - Härliga Smaker -

Li­ka fräsch och god som snygg att ser­ve­ra! 4 por­tio­ner

• 4 Di­gesti­vekex

• 2 ½ ge­la­tin­blad

• 200 g färskost

• 1 ½ dl grädd­fil

• 2 ci­tro­ner, ri­vet skal

• 1 ci­tron, saf­ten

• 1 ¼ dl flor­soc­ker Ci­trong­e­lé:

• 2 ge­la­tin­blad

• ½ dl vat­ten

• ½ dl pres­sad ci­tronsaft

• 1 ci­tron, ska­let

• 1 dl flor­soc­ker

• någ­ra drop­par gul ka­ra­mell­färg Li­me­ma­ri­ne­ra­de hal­lon:

• 100 g färs­ka hal­lon

• 1 li­me, ri­vet skal och saft

1 Smu­la ett di­gesti­vekex i var­je por­tions­glas. Lägg ge­la­tin­bla­den i kallt vat­ten i 5 mi­nu­ter.

2 Vis­pa ihop färskost, grädd­fil, ri­vet ci­tron­skal och saft och flor­soc­ker till en jämn smet. Kra­ma ur och smält ge­la­tin­bla­den för­sik­tigt i mikron.

3 Vis­pa ner dem i sme­ten och för­de­la sme­ten i gla­sen. Ställ kallt och låt stel­na minst två tim­mar.

4 Ci­trong­e­lé: Lägg ge­la­tin­bla­den i kallt vat­ten i 5 mi­nu­ter. Värm vat­ten, ci­tronsaft, ci­tron­skal och flor­soc­ker i en ka­strull. Kra­ma ur ge­la­tin­bla­den och låt dem smäl­ta i soc­ker­vatt­net på svag vär­me. Till­sätt någ­ra drop­par hus­hålls­färg. Låt bland­ning­en sval­na och för­de­la se­dan ge­lén i gla­sen. Ställ kallt att stel­na i yt­ter­li­ga­re minst två tim­mar.

5 Li­me­ma­ri­ne­ra­de hal­lon: lägg hal­lo­nen i en skål. Riv ska­let av li­men och pres­sa ur saf­ten. Blan­da det­ta för­sik­tigt med hal­lo­nen och låt stå en stund. För­de­la hal­lo­nen i gla­sen och ser­ve­ra.

I GLAS. Ci­tron­chee­seca­ke i glas top­pad med li­me

ma­ri­ne­ra­de hal­lon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.