Ci­tron- & vall­mo­fröka­kor

Leva & Bo - - Härliga Smaker -

Vall­mo­frö­na kan ock­så till­sät­tas i de­gen. 24 styc­ken

• 125 g smör, rumsvarmt

• 1 dl soc­ker

• 1 li­tet ägg

• ½ tsk va­nilj­soc­ker

• 2 ci­tro­ner, ri­vet skal

• 3 ½ dl ve­te­mjöl Top­ping:

• 1 ägg • ½ dl blå vall­mo­frön

1 Vis­pa smör och soc­ker pö­sigt. Vis­pa ner ägg och va­nilj­soc­ker. Till­sätt ci­tron­skal och ve­te­mjöl och ar­be­ta ihop till en deg. Lägg de­gen i kyl­skåp i 1 tim­me.

2 Värm ug­nen till 175 gra­der. Kav­la ut de­gen ½ cen­ti­me­ter tjock och ta ut ka­kor med mått. Lägg dem på plå­tar med bak­plåts­pap­per, pens­la dem med upp­vis­pat ägg och strö över vall­mo­frö. Gräd­da i cir­ka 15 mi­nu­ter.

SMÅ­KA­KOR. Ci­tronka­kor med vall­mo­frön pas­sar per­fekt till te­stun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.