Man­del­ka­ka med ka­ra­mel­li­se­ra­de ci­tron­skal

Leva & Bo - - Härliga Smaker -

8 por­tio­ner

• 150 g mjukt smör

• 300 g man­del­mas­sa

• 1 ci­tron, skal och saft

• 3 ägg

• 1 dl ve­te­mjöl

• smör till for­men

• man­del­spån och strö­bröd till for­men Ka­ra­mel­li­se­ra­de ci­tron­skal:

• 2 eko­lo­gis­ka ci­tro­ner

• 1 ¼ dl soc­ker

• 1 dl vat­ten Till gar­ne­ring:

• flor­soc­ker

1 Sätt ug­nen på 175 gra­der. Riv man­del­mas­san och vis­pa ihop den med smö­ret och ci­tron­skal och saft. Till­sätt äg­gen, ett i ta­get, un­der visp­ning.

2 Vänd för­sik­tigt ner mjö­let. Smörj en kak­form och strö man­del­spån längs al­la kan­ter­na, fyll på med strö­bröd där det be­hövs.

3 Fyll sme­ten i for­men och gräd­da i cir­ka 30 mi­nu­ter. Låt sval­na.

4 Ka­ra­mel­li­se­ra­de ci­tron­skal: ska­la av det gu­la ska­let på ci­tro­nen med en po­ta­tis­ska­la­re och skär det i tun­na strim­lor med en vass kniv. Pres­sa ur ci­tronsaf­ten i en ka­strull och blan­da den med vat­ten och soc­ker. Låt ko­ka upp och rör tills sock­ret löst sig. Lägg i ci­tronska­len. Låt sju­da på låg vär­me i cir­ka 15 mi­nu­ter.

5 Ta ka­strul­len från vär­men och ploc­ka upp ci­tronska­len. Se­pa­re­ra dem från varand­ra och lägg att rin­na av och sval­na på bak­plåts­pap­per.

6 Ske­da saft över ka­kan och lägg på ci­tronska­len. Låt stel­na. Gar­ne­ra med flor­soc­ker.

MAN­DEL­KA­KA. Ka­kan kan ock­så ba­kas i en rund form och an­vän­das som ext­ra go­da tårt­bott­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.