Ska varm­luft­sug­nen ha läg­re vär­me?

Leva & Bo - - Fråga Oss - FOTO PATRICK MIL­LER

Hej! Vil­ken ugns­tem­pe­ra­tur är det som gäl­ler i era re­cept? Jag har en varm­luft­sugn och då ska man väl sän­ka vär­men, el­ler?

MIA

Svar: Vi ut­går från vär­men på en van­lig ugn i re­cep­ten. Har du en varm­luft­sugn ska du sän­ka tem­pe­ra­tu­ren, of­ta cir­ka 15 gra­der. Men även det kan va­ri­e­ra, pre­cis som ti­den för tillag­ning kan va­ri­e­ra mel­lan ­van­li­ga ug­nar.

GOTT I UGN. Re­cep­ten i LE­VA&BO ut­går från vär­men i en van­lig ugn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.