Var hit­tar jag sto­lar­na?

Hej, i LE­VA&BO den 21 no­vem­ber ha­de ni på si­dan 55 ett re­por­tage med ama­ryl­li­sar som står på ett köks­bord med fy­ra sto­lar. Jag har för­sökt hit­ta de sto­lar­na men ut­an att lyc­kas, kan ni hjäl­pa mig med mär­ke och in­köps­stäl­le? Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - EVA

Sto­len he­ter About a chair och är form­gi­ven av Hee Wel­ling för dans­ka in­red­nings­mär­ket Hay. Den skål­for­ma­de sit­sen är av ­po­ly­propy­len och be­nen av så­pad ek, men den finns i fle­ra oli­ka ut­fö­ran­den i bå­de färg och form. Den finns bland an­nat hos Rum21.se där den kos­tar 2 385 kro­nor.

DANSK DE­SIGN. Sto­len när­mast i bild he­ter About a chair och är form­gi­ven av Hee Wel­ling för Hay. Här i vitt, men den finns i fle­ra ­fär­ger och träslag.

RUND FORM. Sto­len var med i LE­VA&BO num­mer 47/2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.