Malin vann damm­su­ga­ren

Leva & Bo - - Fråga Oss -

Grat­tis, Malin Jung­hard från Väx­jö! Du vin­ner den nya sladd­lö­sa damm­su­ga­ren Er­gora­pi­do green. En ny va­ri­ant av po­pu­lä­ra Er­gora­pi­do – nu i en mil­jö­vän­li­ga­re mo­dell. Vins­tens vär­de är cir­ka 2 595 kro­nor.

VINST. Damm­su­ga­re Er­gora­pi­do green, 2 595 kro­nor,, Electro­lux.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.