Mö­ble­ra med väx­ter och ät­bart

Att mö­ble­ra med väx­ter, od­la ät­bart och an­vän­da amp­lar och led-be­lys­ning är någ­ra av od­lings­tren­der­na 2016. Här får du in­spi­ra­tion till hur du in­re­der vå­rens grö­na hem.

Leva & Bo - - Innehåll - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH Foto PLAN­TA­GEN

DE GRÖ­NA VÄXTERNA är till­ba­ka i in­red­ning­en. 2016 får hem­men gär­na va­ra fro­digt grö­na och ha en käns­la av klo­ro­fyll. Med amp­lar och pi­e­de­sta­ler ska­par man snygg ni­våskill­nad på växterna. Amp­lar är ock­så su­ve­rä­na på bal­kong­en då du kan ut­nytt­ja väg­gen och höj­den på ett smart sätt.

En an­nan stor trend är led-be­lys­ning spe­ci­ellt de­sig­nad för kruk­väx­ter. Al­la väx­ter be­hö­ver ljus och med led-lam­por kan man till ex­em­pel od­la små to­ma­ter i kö­ket året om.

Att dri­va upp ät­bart hem­ma är fort­satt hett. Od­la på föns­ter­brä­dan och bal­kong­en, od­la där det går. He­tast är chi­li, to­ma­ter och ör­ter.

2016 HAR BLOMKRUKORNA re­li­ef-möns­ter och vi hit­tar ock­så kru­kor av var­ma me­tal­ler som kop­par och mäs­sing.

Tren­di­ga väx­ter är bland an­nat ele­fan­tö­ra som kom till Sve­ri­ge re­dan 1946, men nu är den jät­tetren­dig igen. And­ra väx­ter på trend­top­pen är bland an­nat ara­lia, sop­ho­ra prostra­ta, monstera och kak­tu­sar.

1

2

BE­LYS­NING

1 Ny smart led-be­lys­ning spe­ci­ellt an­pas­sad för kruk­väx­ter kom­mer stort. Des­sa finns hos Plan­ta­gen i vår.

KAK­TU­SAR

2 Kak­tu­sar och sop­ho­ra prostra­ta (längst till väns­ter) är trend­rät­ta i kru­ka. Även or­kidéer gil­las, men då får de gär­na va­ra li­te ”vil­da­re”, så skip­pa de stöt­tan­de pin­nar­na och låt blom­mor­na hänga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.