In­spi­re­ras av pa­stel­ler och star­ka ac­cen­ter

Leva & Bo - - Redaktören - ULRIKA NORD­LIN­DER

DRÖM­MER DU OCK­SÅ om att vå­ga li­te mer när det gäl­ler in­red­ning? Att ha li­te mer färg än det van­li­ga vi­ta och grå. Färg­star­ka kud­dar och möns­ter som syns. Pa­stel­ler och star­ka ac­cen­ter. Kanske mö­ble­ra med en blå sof­fa och mat­cha med gu­la de­tal­jer. Det skul­le bli här­li­ga­re i var­dags­rum­met. Bli in­spi­re­rad av ett ljuv­ligt rum med un­der­ba­ra fär­ger på si­dan 14. Här blan­das fär­ger som in­te bor­de kun­na pas­sa ihop. Och rött och ro­sa är ovän­tat fint till­sam­mans.

Nu ef­ter al­la här­li­ga hel­ger är det kanske dags att or­ga­ni­se­ra hem­ma. Ut­an bra för­va­ring blir det ka­os i hem­met. Vi har sam­lat 41 smar­ta tips för dig som vill få ord­ning på pry­lar­na i al­la rum. Svar­ta tuf­fa de­tal­jer, vitt och kop­par, pa­stel­ler el­ler na­tur­nä­ra – välj sti­len som pas­sar dig och ditt hem bäst. På si­dan 32 hit­tar du pry­lar­na­som kan för­bätt­ra ditt hem.

Fra­si­ga tul­pa­ner är ock­så ett bra sätt att star­ta året med. Un­na dig vack­ra bu­ket­ter i ble­ka vin­ter­to­ner. På si­dan 40 finns idéer­na som gör det ex­tra fint. Smak­ful­la pas­ta­rät­ter pas­sar per­fekt till hel­gens mid­da­gar. Gott med hem­gjor­da ra­vi­o­li, pen­ne med grönkål och gor­gon­zo­la, lyx­igt med skal­djur el­ler kyck­ling­pas­ta med gre­mo­la­ta. Njut av allt det go­da och re­cep­ten på si­dan 52.

Dess­utom får du shop­ping­tips,­un­der­ba­ra dröm­hem och mas­sor av in­red­nings­ny­he­ter. Väl­kom­men till LE­VA&BO!

”Mö­ble­ra med en blå sof­fa och mat­cha med gu­la de­tal­jer”

Följ oss på Instagram! @le­va­o­bo

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.