Tips på fin rums­av­de­la­re?

Jag bor li­te trångt och skul­le be­hö­va de­la av rum­met med en fin rums­av­de­la­re. Men jag vill in­te ha en klum­pig bok­hyl­la, har ni nå­got tips?

Leva & Bo - - Fråga Oss -

EL­LEN S

Svar: Med en vik­vägg kan du en­kelt skär­ma av el­ler de­la upp ett rum. Här är tre fi­na va­ri­an­ter: Sto­ra bil­den, av­de­la­re Hed­ge med till­hö­ran­de spe­gel, hyllor och kro­kar, av vit­lac­kad ek, från 6 999 kro­nor, Bo­lia.com. Till hö­ger, vik­vägg An­ni i bei­ge sam­met (finns även i blått), 1 999 kro­nor, Åh­léns. Skärm­vägg Ek­ne i stål och vitt tyg, 399 kro­nor, Ikea. Till den kan du lätt väl­ja ett eget tyg och klä om den.

RUM I RUM­MET. Med en vik­vägg kan du en­kelt skär­ma av el­ler de­la upp ett rum. Här vik­vägg Hed­ge av ek med till­hö­ran­de spe­gel, hyllor och kro­kar, 6 999 kro­nor, Bo­lia.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.