Bjud på asi­a­tisk wok – snabb­la­gat och gott

Färg­stark och smak­rik thai­mat vär­mer gott i ja­nu­a­ri. Här bju­der vi på fem här­li­ga re­cept på wo­k­rät­ter. Ma­ri­ne­ra först, så går det på ett kick att svänga ihop mid­da­gen se­dan!

Leva & Bo - - Innehåll - Re­cept & foto MATFORM

To­fuwok ho­i­sin

4 por­tio­ner

• 400 g to­fu

• 4 msk ho­isin­sås

• 1 röd chi­li

• 1 röd lök

• ½ pur­jo­lök

• ½ blom­kåls­hu­vud

• 150 g ha­ri­cots verts

• mat­ol­ja

• 1 dl jord­nöt­ter

Till ser­ve­ring:

• ägg­nud­lar

• li­te färsk ko­ri­an­der 1 Ko­ka ägg­nud­lar­na.

2 Hac­ka chilin. Skär to­fun i tär­ning­ar och vänd runt i ho­isin­sås och chi­li. Låt ma­ri­ne­ra 15 mi­nu­ter.

3 Strim­la röd­lök och pur­jo­lök och de­la blom­kå­len i små bu­ket­ter. Fräs lök och blom­kål i ol­ja i en het pan­na el­ler wok någ­ra mi­nu­ter. Lägg i ha­ri­cots verts och stek yt­ter­li­ga­re nå­gon mi­nut.

4 Till­sätt de ma­ri­ne­ra­de to­futär­ning­ar­na och jord­nöt­ter­na. Vänd för­sik­tigt runt tills allt är varmt.

5 Strö över ko­ri­an­der­blad och ser­ve­ra med ägg­nud­lar.

VE­GE­TA­RISKT. To­fu med grön­sa­ker och mas­sor av smak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.