RUN­DAD FORM PÅ VÄG­GEN

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Klas­siskt ut­for­mad och mjuk i for­mer­na är nya lamp­kol­lek­tio­nen Fred­rik­shamn som finns både som bords-, golv-, och vägg­lam­pa i fär­ger­na vit och svart. Cir­ka 630 kro­nor, Mark­slöjd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.