MIXA STOR­LEK OCH FORM PÅ KUD­DAR­NA

Leva & Bo - - Vågade Rum -

ÅÅAn­vänd mju­ka pa­stel­ler som bas och lägg till en ku­lör­stark ac­cent­färg som bry­ter av och pig­gar upp. ÅÅVack­ra tex­tili­er, som en gar­din el­ler en mat­ta,

kan va­ra grun­den till färg­sätt­ning­en. ÅÅUt­gå från tex­tili­er­na, välj någ­ra fär­ger och lägg

se­dan till en ac­cent­färg. ÅÅEtt en­kelt sätt att få in färg i hem­met är att väl­ja färg­star­ka kud­dar. Det är ock­så fint att mixa stor­le­kar och for­mer på ­kud­dar­na för en le­van­de käns­la. ÅÅ Kud­dar pas­sar bra att va­ri­e­ra ef­ter sä­song. Sat­sa på lju­sa pa­stel­ler på vå­ren och byt ut mot en mör­ka­re färgska­la på hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.