Ra­vi­o­li med fy­ra os­tar

Leva & Bo - - Italienska Smaker -

4 por­tio­ner Pas­ta­deg: • 150 g ve­te­mjöl • 50 g durum­ve­te­mjöl • 1 krm salt • 2 ägg • 1 äggu­la • even­tu­ellt 1 msk vat­ten Fyll­ning: • 50 g ri­ven par­me­sa­nost • 50 g ri­cot­ta • 50 g ma­scar­po­ne • 50 g moz­za­rel­la • 1 äggu­la • 2 tsk hac­kad ba­si­li­ka • salt och pep­par Till ser­ve­ring: • ri­ven par­me­sa­nost • oliv­ol­ja • ba­si­li­ka

1 Lägg mjö­let i en hög på bak­bor­det. Gör en grop i mit­ten av mjöl­sor­ter­na och sal­ta. Till­sätt ett ägg i ta­get, äggu­lan och even­tu­ellt vat­ten. Ar­be­ta ihop mjöl och ägg med fing­er­top­par­na på ena han­den, från mit­ten och ut­åt kan­ter­na, som en ”visp”, till en gry­nig deg. Knå­da ihop de­gen med bå­da hän­der­na till en smi­dig deg. Vi­ra in de­gen i plast­fo­lie och låt den vi­la i ky­len i 30 mi­nu­ter.

2 Fyll­ning: Mixa sam­man ost­sor­ter­na med äggu­la och ba­si­li­ka i en skål, med en mix­erstav. Sma­ka av med salt och pep­par.

3 Skär pas­ta­de­gen i bi­tar. Kav­la ut en bit i ta­get, för hand med ka­vel el­ler i en pas­ta­ma­skin till läng­der. Klic­ka el­ler sprit­sa fyll­ning­en glest på pas­tap­lat­tan.

4 Lägg en and­ra deg­längd ovan­på. Tryck till run­tom fyll­ning­en och ta ut run­da ra­vi­o­li med mått, 5–6 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Ko­ka dem i om­gång­ar i rik­ligt med sal­tat vat­ten, 2– 3 mi­nu­ter. Ta upp dem med hål­slev.

5 Ser­ve­ra med ri­ven par­me­sa­nost, ba­si­li­ka och oliv­ol­ja.

FYLLD PAS­TA. Ra­vi­o­li med moz­za­rel­la, ri­cot­ta, ma­scar­po­ne och par­me­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.